Reset

Support tel: +45 7211 2142

Hvor meget kan I vinde
på at hjemmetræne med
borgere i hjemmeplejen?

DigiRehab Hjemmetræning er grundlæggende styrketræning, som foregår i borgerens eget hjem.
Træningen vedligeholder eller øger borgerens funktionsniveau, der påvirker evnen til klare sig selv i hverdagen.

Efterspørgslen på pleje falder markant, når borgeren bliver stærkere, fordi evnen til at klare sig selv i hverdagen forbedres, når borgeren bliver stærkere.

Forventet DigiRehab effekt i

Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

Behov for færre social- og sundhedsmedarbejdere

Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til medarbejdere i løbet af det første år.


Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

borgere bliver fysisk stærkere

Med Rehab-træning vil ca af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

færre timer årligt

Efterspørgslen på pleje kan falde ca. timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


Hvis kommune ansætter trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til timer.

sparet årligt

Med MISSING NR hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være MISSING NR/år. Dette svarer til MISSING NR færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

Perspektiv

Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af MISSING NR, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

Hent effektrapporten for kommune

GENERATE PDF!