Reset

Support tel: +45 7211 2142

Den enklaste implementering jag varit med om

I Vesthimmerlands kommun har samarbetet med DigiRehab fortsatt efter att lösningen har testats. Enhetschef Vibeke Vad Eriksen framhåller att det varit värdefullt att ingå i det nätverk av danska kommuner där erfarenheter delas för ständig utveckling. LÄS MER

LÄS MER

Jammerbugt kommun vänder trenden

När en äldre väl fått hemtjänst, ökar stödbehovet kort därefter. Så behöver det inte vara. Jammerbugt kommun har lyckats bryta den negativa utvecklingen. LÄS MER

LÄS MER

Vad kan hemträning göra för äldreomsorgens ekonomi och rekryteringsbehov?

Hur många undersköterskor kommer din kommun att behöva om 5 år? Var ska pengarna till fler äldre inom äldreomsorgen komma ifrån? Hemträning i hemtjänsten, där undersköterskorna kan vara huvudansvariga för träningen, är en ny form av rehabilitering som avsevärt minskar behovet av hemtjänst, ökar livskvaliteten för de äldre och betalar sig många gånger om. Hemträning …

LÄS MER